Biztosíhatjuk, hogy az önkéntesünk képzésen részt vegyen?

 

Kérdés:

Szociális szférában, az idősgondozás területén szeretne intézményünkben dolgozni egy önkéntes. Cserébe biztosítanánk neki, hogy az itt szervezett mentálhigiénés asszisztens képzésen részt vegyen, ez nem iskolarendszerű képzés. Ha kötünk vele önkéntes szerződést és bejelentjük, semmibe nem köthet bele az APEH vagy munkaügyi felügyelő?

 

 Válasz:

A Köt. felsorolja azokat a juttatásokat, amelyek nem minősülnek ellenszolgáltatásnak és nem merül fel az adó és járulékfizetés kérdése.

Ilyen ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntes részére biztosított – a feladata ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költsége is.

 2. § (3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,

Abban az esetben, ha az önkéntessel kötendő szerződést írásba foglalják, illetve, ha vezetik azt a belső nyilvántartást, amelyet minden szervezetnek vezetnie kell az önkéntesről, egy esetleges ellenőrzés során valószínűleg minden rendben lesz.