Információk a minisztériumi bejelentkezésről

 

Az önkéntes tevékenység a társadalmi szolidaritás egyik legnemesebb megnyilvánulási formája, amely szorosan összeforrt az aktív civil társadalom eszméjével. Komoly kohéziós erőt biztosít az összetartó társadalom kialakításához is.

 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény elsődleges célja az volt, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet – mint jogviszonyt – szabályozza, intézményesítse. Továbbá kedvezmények, garanciák biztosításával ösztönzi, népszerűsíti a szervezetek és az állampolgárok részvételét az önkéntes tevékenységben.

 

Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát értjük. Egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül is végezhető, szervezhető, ám a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja járulékmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes mó­don –, ha bejelentkezik a törvény hatálya alá, vagyis a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába.

 

A közérdekű önkéntes foglalkoztatása révén járó kedvezmények igénybe vételéhez a fogadó szervezetnek be kell jelentkeznie az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztály  (EMMI) nyilvántartásába. Ennek első lépése a bejelentési lap kitöltése (a cikk végén található  a letölthető dokumentum) , illetve a törvény mellékleteként a 2013. július 1-jétől  módosított Köt. szerinti bejelentő lap innen is letölthető: http://kot.emmi.gov.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap (A fogadó szervezet a későbbiekben azt is köteles jelezni, ha a bejelentkezési lapon feltüntetett adatok megváltoztak.)

 

A bejelentkezési laphoz csatolandó kötelező mellékletek felsorolását a törvény 11. §-a tartalmazza. Ezek a következők:

 1. helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolata,

 2. civil szervezet esetében - a hatályos létesítő okirat másolata, - a nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása, amelyet az illetékes bíróság állít ki,

 3. egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vétel igazolása az egyházi jogi személy adatairól, amelyet az illetékes bíróság állít ki. Ha a fogadó szervezet egyházi jogi személy szervezeti egysége, akkor mellékelni kell az egyházi jogi személy erre vonatkozó nyilatkozatát,

 4. intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy az intézmény jogszerűen működik. Ha az intézmény fenntartója társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, közhasznú vagy gazdasági társaság, mellékelni kell a szervezet adatairól szóló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolást. Ha az intézmény fenntartója egyéni vállalkozó, akkor kötelező a vállalkozói engedély másolatát mellékelni.

 

A bejelentő lapot és a mellékleteket a következő címre kell beküldeni (ÚJ CÍM) :

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fiatalokért Feleős Főosztály

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

2020. július 1-től a  Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regisztert az alábbi linken érhetik el : http://kot.emmi.gov.hu

 

Kérdés esetén itt lehet tájékozódni:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Fiatalokért Felelős Főosztály

Levelezési cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon: +36 1 795 5429

E-mail: onkentes@emmi.gov.hu

 

>>FONTOS<< A fogadószervezeteknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Minisztérium) felé nincs az egyes önkéntesekkel, önkéntes szerződésekkel kapcsolatban bejelentési kötelezettsége, utóbbi csak a fogadó intézményekre vonatkozik.  A közérdekű önkéntessel kapcsolatos egyedi személyazonosításra alkalmas iratokat a fogadó szervezet őrzi, a Minisztérium nyilvántartása csak a fogadó szervezetek adatait tartalmazza.

 

A leggyakrabban felmerülő kérdésekről, illetve általában a közérdekű önkéntes tevékenységről a www.onkentes.hu honlapon tájékozódhat.

2006 április elseje óta működik az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) új elektronikus kérdezz-felelek szolgáltatása. A torveny@onkentes.hu e-mail címen civil szervezetek és intézmények tehetik fel kérdéseiket a 2005. október elseje óta hatályos közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény) kapcsán.