Lehet-e telefonhasználat költségét úgy megtéríteni, hogy a mobil telefon feltöltő kártyás?

 

Kérdés:Az önkéntes törvény alapján lehet-e telefonhasználat költségét úgy megtéríteni, hogy a mobil telefon feltöltő kártyás?

 

Válasz:

2. A telefonköltséggel kapcsolatban a Köt. szerint nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása vagy bizonylattal igazolt költségének megtérítése.A telefon használatra vonatkoztatva egyrészt szem előtt kell tartani, hogy csak az önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő működtetés esetében lehet ilyen költségtérítést biztosítani.

(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet általf) az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő - működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése,

A törvény nem rendelkezik arról, hogy a telefon esetében az előfizetéses vagy feltöltő kártyás legyen, így ez a kikötés nem a Köt.-en alapul. A Köt. még azt sem követeli meg, hogy ez az eszköz az önkéntes tulajdonában álljon, elég, ha a használatában van.