Mi a helyzet, ha az önkéntesnek nincs munkahelye, nincs tanulói jogviszonya ...

 

Kérdés:

Mi a helyzet, ha az önkéntesnek nincs munkahelye, nincs tanulói jogviszonya, és csak önkéntes lesz 10 hónapig, ráadásul albérletben lakik, nem pedig a szüleivel közös háztartásban? Vonatkozik-e rá ilyen esetben az egészségbiztosítás?

Válasz:

Az önkéntes egészségbiztosításával kapcsolatban a Köt. 24.§-ában találunk ide vonatkozó rendelkezést, amely kimondja, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény úgy módosul, hogy a baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult az, aki közérdekű önkéntes tevékenységet végez, függetlenül attól, hogy egyébként biztosított-e.

24. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 15. §-ának (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:[Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki]„f) külön törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez.”

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény meghatározza, hogy mi a baleseti egészségügyi szolgáltatás.

Baleseti egészségügyi szolgáltatásEbtv. 54. § (1) Az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből (a továbbiakban együtt: üzemi baleset) eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás árához - amennyiben a támogatás mértéke a nulla százalékot meghaladja - százszázalékos mértékű támogatás jár.(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege azonos a támogatással rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás - az igénybevételkor érvényes, külön jogszabály szerint a támogatás alapjául elfogadott - árával.(3) A biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi balesetével közvetlenül összefüggő, a 23. § b)-c) pontjában meghatározott fogászati ellátásra.

Eszerint ez nem jelenti azt, hogy minden egészségügyi szolgáltatás tekintetében biztosítottnak számít, ez csak a baleseti egészségügyi szolgáltatásra vonatkozik. A többi szolgáltatás tekintetében a külön jogszabályokban meghatározottak szerint kell megnézni, hogy biztosítottnak minősül-e a családi kapcsolatai vagy egyéb jogviszonya tekintetében.