Milyen szerződést kell kötni az önkéntesekkel?

 

Kérdés:

Milyen szerződést kell kötni az önkéntesekkel? Mit kell kötelezően tartalmaznia a megállapodásnak?

Válasz:

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (Köt.) szerint az önkéntessel kötendő szerződésnek van néhány kötelező tartalmi eleme. Ezek az alábbiak:

Ø      a közérdekű önkéntes tevékenység tartalma (mit fog csinálni az önkéntes?),

Ø      a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helye,

Ø      a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó idő és a pihenőidő (Mely napokon, mettől meddig tart a feladata, a munka alatt mennyi pihenőideje lesz az önkéntesnek. Itt figyelembe kell venni, hogy a törvény a kiskorúakra külön szabályokat állapít meg.),

Ø      abban az esetben, ha a szervezet ad az önkéntesnek a törvényben meghatározott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatást, akkor ezt is tartalmaznia kell a szerződésnek. (A juttatásokon kívül érdemes még abban is megállapodni, hogy a szervezet biztosítja ezeket, vagy pedig megtéríti. Ha megtéríti, akkor arra is térjenek ki, hogy ez pontosan hogyan történik.)

Köt. 6. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni

a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,

b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,

c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,

d) azokat a 2. § (3) bekezdésének a)-h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére.

Emellett természetesen érdemes minden olyan kérdésben megállapodni, amit lényegesnek tartanak a tevékenység ellátása során. Például érdemes meghatározni azokat a szabályokat, amiket az önkéntesnek mindenképpen be kell tartania, vagy azt, hogy kivel tartja a kapcsolatot az önkéntes, kitől várhatja az „utasításokat” a feladata ellátása során.

A törvény szerint a szerződést csak az alábbi esetekben kell írásba foglalni:

Ø      ha a szerződést határozatlan időre vagy legalább tíz napra - tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - kötik,Ø      az önkéntes a törvény szerint ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül,

Ø      az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják,

Ø      a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik,

Ø      az önkéntes az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam állampolgára, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárának egyeneságbeli rokonát és házastársát,

Ø      bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák, (ehhez annyi hozzáfűzni való szükséges, hogy a törvény szerint mind a szervezetet, mind az önkéntest megilleti az a jog, hogy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ám a felek írásban abban is megállapodhatnak, hogy csak például bizonyos felmondási idő után lehessen a szerződést megszüntetni. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy 16 év alatti kiskorúnál és korlátozottan cselekvőképes nagykorúnál nem lehet korlátozni az azonnali hatályú felmondás jogát.)

Ø      az önkéntes kéri.

6.§ (5) Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, ha

a) az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy legalább tíz napra - tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - kötik,

b) az önkéntes a 2. § (3) bekezdésének b)-h) pontja szerint juttatásban részesül,

c) az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják,

d) a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik,

e) az önkéntes az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam állampolgára, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárának egyeneságbeli rokonát és házastársát,

f) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,

g) az önkéntes kéri,

h) ezt jogszabály elrendeli.

Ettől függetlenül természetesen lehetőségük van akkor is írásba foglalni a szerződést, ha az a törvény alapján nem lenne kötelező.

Ha az írásbeli forma mellett döntenek, vagy ha az kötelező az Önök esetében, figyeljenek oda arra is, hogy azt a fogadó szervezet részéről a képviseletre jogosult írja alá, az önkéntes részéről pedig, amennyiben nem teljesen cselekvőképes (kiskorú, vagy gondnokság alá helyezett nagykorú) a törvényes képviselő aláírása is szerepeljen az önkéntes aláírása mellett.

Javaslom, hogy a szerződést két tanúval (név és lakcím feltüntetésével) is írattassák alá.