ÖSSZEFOGLALÓ ANYAG AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY TERVEZETRŐL

 

Az önkéntes tevékenység szabályaiA kitűzött célok elérése és a nemkívánt hatások – jogellenes adóelkerülés, feketemunka elrejtése – elkerülése érdekében a tervezet részleteiben is szabályozza az önkéntes jogviszonyt. A tervezet értelmében az adott tevékenység nem minősül önkéntes tevékenységnek, ha az más jogviszonyon alapul, vagy nem ellenszolgáltatás nélkül történik. A félreértések elkerülése végett és az önkéntesmunka minél szélesebb körben való elterjedésének elősegítése érdekében a tervezet meghatározza azon juttatások körét, melyeket nem tekint ellenszolgáltatásnak és amelyek így nem akadályozzák az önkéntes jogviszony létrejöttét.„Az önkéntes tevékenység közterhek nélkül végezhető.” Ez a szabály az önkéntesmunka társadalmi elismertségét és támogatottságát fejezi ki: semmilyen járulék- vagy adófizetési kötelezettség nem épülhet az önkéntes tevékenységre.További fontos eleme a tervezetnek az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos felelősségi rendszer tisztázása. Ennek értelmében az önkéntes saját tevékenységéért a polgári jog általános szabályai szerint felel és egyben köteles tevékenysége gyakorlásához megismerni és alkalmazni a vonatkozó jogi és helyi intézményi szabályokat. Ha pedig az önkéntes tevékenységet jogi személy szervezi, e szervezet egyetemleges felelőssége fennáll mindaddig, amíg nem bizonyítja, hogy az önkéntes kiválasztása, felkészítése, irányítása és ellenőrzése területén nem követett el felróható mulasztást. A törvény azonban lehetőséget biztosít az önkéntes által okozott károkra vonatkozó felelősségbiztosítás megkötésére. Biztosítás kötésére a tervezet a jogviszony bármely alanyát feljogosítja.