Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével idén is pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására. A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmén alapuló önkéntes támogatását értjük. A pro bono projekt olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára, melyek sok esetben hiányosak a szervezet működésében, és nagyban segíthetik annak sikeres fejlődését. A pro bono tevékenység egyúttal komoly értéket képvisel a vállalatok és a munkavállalók számára is, mert annak kompetencia- és motivációerősítő hatása jótékony hatással bír a vállalati kultúrára és a munkavállalókra is. 

Az E.ON Hungária Csoport felelősségvállalás rendszere keretében - e pro bono projekt által - hetedik alkalommal ajánlja fel civil szervezetek számára munkavállalói magas szintű szaktudását. A vállalat nonprofit szervezeteket szeretne e szakértelem felajánlással segíteni, azok hatékonyságának javítása érdekében, a meghatározott tudásterületeken. A kiválasztott civil szervezeteket vagy egy-egy fejlesztésre szoruló projektjét támogatja az energetikai nagyvállalat munkatársai önkéntes tevékenysége révén.

A program részeként, a Pro Bono Maratonon túl -a kiválasztott és segített szervezeteknek- maximum három hónap időtartamú konzultációra is lehetőséget biztosít azon szervezetek esetében, amelyeknél a feltárt szervezeti kihívás és a projekt eredményességének biztosítása érdekében a közös munka folytatását indokolja.

Kiknek szól?

Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek

 • megfelelő kapacitással és motivációval rendelkeznek a szervezet vagy egy-egy programjának működési területének átfogó fejlesztése tekintetében.
 • kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott fejlesztési ötletet kívánnak benyújtani, a meghatározott tudásterületek felhasználása révén.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik nem a szervezet adományszervezéssel kapcsolatos feladatait szeretnék a program keretében fejleszteni, hanem az alábbi fejlesztési területek és nevesített tudások (pl. új szolgáltatások megtervezése, a meglevők hatékonyságának a javítása) felhasználásával kívánnak komplex fejlesztést megvalósítani. Kérjük, hogy ne tekintsenek erre a programra forrásteremtési lehetőségként.

 

Az E.ON Pro Bono 2022 program keretében igénybe vehető tudásterületek

A. Folyamatszervezés, projektfejlesztés és innováció

 • projektek tervezése, előkészítése
 • projektek menedzselése, monitorozása
 • program menedzsment módszertanok
 • üzleti modellezés, pénzügyi-számviteli kompetenciák, üzletfejlesztés
 • folyamat menedzsment
 • értékesítési módszertani támogatás
 • termékfejlesztési ismeretek, termék menedzsment területén

B. HR, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések

 • tanácsadás komplex HR-es témákban
 • HR adminisztrációs témákhoz kapcsolódó folyamat tanácsadás (pl.: belépés, kilépés, tanulmányi szerződések)
 • stratégiai gondolkodás és/vagy problémamegoldás szolgáltatás-fejlesztés területeken
 • munkajogi tanácsadás: foglalkoztatási lehetőségek atipikus munkaviszonyok keretében/ foglalkoztatási kedvezmények
 • vezetői tanácsadás / business coaching
 • problémák feltárása, folyamatok áttekintése, javaslat a fejlesztésre
 • szervezetfejlesztési tanácsadás
 • toborzás, kiválasztási tanácsadás és tevékenység (folyamat kialakítás, rendszer átvilágítás)
 • egyéni és csoportos képzési, fejlesztési tanácsadás (diagnosztika, program kialakítása, utókövetés, on-the-job támogatási javaslatok)

C. Kommunikáció és marketing

 • pályázó által fontosnak tartott társadalmi ügy láthatóságának növelése
 • helyzetelemzéssel, SWOT-analízissel a lehetséges kommunikációs irányok, kitörési pontok megtalálása
 • kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása
 • a célcsoportok feltérképezése
 • a szervezet arculatának egységesítése
 • rendezvények előkészítése
 • kiadványok, tájékoztató anyagok, képi és videós tartalmak célcsoportra szabott kivitelezése
 • eligazodás a közösségi és online médiában
 • a 21. századi kommunikációs elvárásoknak való professzionális megfelelés

D. Szervezeten belüli tudásfejlesztés

 • hogyan érdemes egy szervezeten belül megosztani a tudást
 • milyen folyamatok és eszközök segíthetik ezt elő
 • mik lehetnek a kockázatai és lehetőségei

 

A Pro Bono 2022 program fő elemei

1.          Előszűrés: a pályázatok értékelése, illetve a jelentkezők telefonos vagy személyes megkeresése.

2.         Prezentációs esemény, mely során az előszűrésen továbbjutott szervezetek rövid bemutatót tartanak az E.ON munkatársai számára a megoldandó szervezeti kihívásról, mely egyúttal a szervezet rövid bemutatásra is lehetőséget ad. A prezentációkat követően a szervezetek azonnali visszajelzést kapnak az E.ON munkatársaitól és megtörténik a nyertesek kiválasztása is. Az esemény helyszíne az E.ON budapesti székháza.

3.         Diagnózis esemény: a megoldandó probléma és a pályázó szervezetek megismerése, a későbbi beavatkozás pontos megtervezése érdekében. Ennek keretében a közös munka céljai, a beavatkozási területek és a célindikátorok is meghatározásra kerülnek (2-3 óra időtartamban a maraton előtt néhány héttel).

4.         Pro Bono Maraton: a fő program elem, mely egy egész napos csoportmunka a szervezet és az E.ON munkatársak részvételével (reggeltől késő délutánig tartó intervallum).

5.         Prezentációs alkalom: a csapatok egy külön, másfél-két órás alkalommal prezentálják a közösen elért eredményeket a programban résztvevőknek.

6.         Utánkövető konzultációs alkalmak, egyéni egyeztetés alapján egy-egy óra időtartamban azon szervezeteknél, amelyeknél ez indokolt, és megvan a csapattagok egyetértése.

A koronavírus járvány miatt a találkozók szükség esetén online konferencia eszközök segítségével valósulhatnak meg, melyek lebonyolításához szakmai és technikai hátteret biztosítunk.

Mire számíthatnak a kiválasztott szervezetek?

A pro bono program keretében a vállalatnál meglevő tudások, tapasztalatok és képesség fejlesztés révén a vállalat munkatársai komplex tanácsadást biztosítanak a támogatott szervezetek számára. Az eredményes munka érdekében mindez a szervezeti munkatársak, és az E.ON munkatársak nagyfokú elköteleződése révén valósul meg. A korábbi évek nyertes programjai mind igazolják, hogy a befektetett munka egyenesen aránylik az egyes projektek eredményességéhez. Fontos, hogy a benyújtott pályázatok reálisak és egy pro bono program keretében megvalósíthatóak legyenek. A probléma rövid, lényegre törő megfogalmazása lényeges, mert a közös munkának ez képezi az alapját. Ennek a megoldására tett javaslat és a munkaterv kialakítása elsősorban a vállalati tanácsadók dolga, megvalósításában mindkét fél közösen vesz részt, tudása legjavát nyújtva. Fontos, hogy a beküldött pályázatok és a későbbi projekt munka is maradjon meg az eredetileg kitűzött célok megvalósítása mellett.

 

Az E.ON Pro Bono Maraton céljai

 • Megfelelően előkészített, reális, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projektek megvalósításának támogatása,
 • Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, fejlődésük érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat tudjanak megvalósítani, új szolgáltatásokat bevezetni,
 • A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az E.ON munkatársak tudásának és módszertani ismereteinek biztosítása révén,
 • Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött,
 • Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása,
 • Közvetlen kapcsolatteremtés, az E.ON számara is fontos területeken aktív nonprofit szervezetek munkatársaival.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat 

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet és civil alapítású társadalmi vállalkozás számára.

Az online jelentkezési lapot 2022. augusztus 22. hétfő 18.00 óráig lehet beadni a https://forms.office.com/r/XSmAmE0aei link alatt.

A jelentkezési felületen kérjük, fejtsék ki,

 • milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény.
 • mit szeretne elérni a probléma megvalósításával,
 • milyen célcsoportokra milyen hatással lehet az adott fejlesztés,
 • mit tud a szervezet tenni a létrehozott eredmények fenntartása érdekében.

Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, hogy a szervezet mit tett ez idáig a megoldás érdekében,

 

A pályázatokat az E.ON és az ÖKA közösen bírálja el, az előzetes szűrés után. Az előzetes szűrésen továbbjutó szervezetek számára biztosított prezentációs alkalomra előreláthatólag szeptember közepén kerül sor. A kiválasztott szervezetek október elején egy Diagnózis eseményen vesznek részt, majd október végén az E.ON Pro Bono Maratonon. Az esetleges utánkövető konzultációk ütemezéséről a csapatok ezt követően egyeztetnek. A szervezők fenntartják a jogot az ütemezés megváltoztatására.

A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program eredményes megvalósításához szükséges tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban vállalniuk kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A kiválasztott szervezetek kötelesek a program eredményes megvalósításához minden programelemen, meghatározott létszámban jelen lenni.

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
 • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
 • Minimum 2, maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a diagnózis, a maraton, illetve az utánkövetés alkalmakon.  

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
 • A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága
 • A létrejövő új program, szolgáltatás vagy projekt társadalmi hasznossága
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége

A kiválasztás a szempontrendszer egészének komplex elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet nagyobb vagy jobban intézményesült, de ideális, ha a szervezet biztosítani tudja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek programba való bejutásáról a végső döntést a prezentációs esemény során hozzák meg a Szervezők

Nem pályázhat:

 • Politikai párt
 • Párt által alapított alapítvány / egyesület
 • Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:

 • Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az E.ON fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.