Az "Önkéntesség mint oktatási lehetőség - Szolgálati tanulás az ifjúsági munkában és az iskolákban" című konferenciára 2022. március 23-24-én került sor Besztercebányán.

A konferencia célja a szolgálati tanulás (service-learning) népszerűsítése volt a formális és nem formális oktatásban, valamint a tudatosság növelése a szolgálati tanulás szerepéről a fiatal vezetői generáció fejlődését illetően. A konferencia célja a tudás terjesztése, a szolgálati tanulás gyakorlatával kapcsolatos tapasztalatok megosztása és a különböző érdekeltek közötti kapcsolatépítés volt. A konferenciát a szolgálati tanulás iránt érdeklődő tanárok, ifjúságsegítők, diákok és közösségi partnerek számára szerveztük, és az EDUVOL nemzetközi projekt eredményeit mutattuk be. A konferencián közel 100 résztvevő vett részt Szlovákia, Horvátország, Magyarország, Lengyelország és Románia minden részéből.

Edina Malkić, MIOS Tuzla "Service learning - Learning through engagement" című nyitó előadásának anyaga itt található: http://eduvol.eu/.

The 'Volunteering as an Educational Opportunity – Service-learning in Youth Work and Schools' took place with our participation on March 23-24, 2022 in Banská Bystrica. The conference's aim was to promote service-learning in formal and non-formal education and increase awareness about the role of service-learning concerning the development of the young generation of leaders of change. The conference's objective was to spread knowledge, share experiences about service-learning practice, and network with different stakeholders. The conference was designed for teachers, youth workers, students, and community partners interested in service-learning and presented outputs and results of the project international project EDUVOL. The conference was attended by almost 100 participants from all over Slovakia, Croatia, Hungary, Poland and Romania. You can find the presentation 'Service learning - Learning through engagement' by Edina Malkić, MIOS Tuzla HERE: http://eduvol.eu/. #eduvol #erasmusplus #szolgálatitanulás #servicelearning #project A 2019-2-SK02-KA205-002174 projektet az Európai Unió Erasmus + programja társfinanszírozza. A 2019-2-SK02-KA205-002174 project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.